Vergroten schijfruimte.

Topicus KeyHub houd een log bij van alle events. De retentie hiervan is een vrije keuze. Is het beleid zo dat logs lang worden bewaard kan het nodig zijn de schijfruimte te vergroten.

Allereerst zal de VM meer schijfruimte toegekend krijgen. Dit is platform afhankelijk. In dit voorbeeld gebruiken we VMware. Voor een cluster omgeving zal dit voor alle nodes gedaan moeten worden.

Het partitioneren gebeurt vanuit de appliance manager. Via het menu "uitrol" staat op het tabblad "Schijfruimte" een overzicht van de partities en het gebruik van schijfruimte.

Stap 1: Vergroot de schijf in VMware

Maak voor dit soort ingrijpende wijzigingen altijd een snapshot van de VM!

Standaard is de schijf bij uitrol 80 GB. In dit voorbeeld verhogen we dit naar 120 GB.

Stap 2: Schijf herscannen

Vanuit de appliance manager kan KeyHub de toegevoegde vrije ruimte detecteren.

Stap 3: Partitioneren

Keyhub zal een voorstel doen voor het verdelen van de extra ruimte. Dit kan aangepast naar behoefte.

Stap 4: Bevestigen

Als KeyHub klaar is zal het nieuwe overzicht getoond worden.

Cluster omgeving

In het geval van een cluster omgeving moeten bovenstaande stappen per node herhaald. Deze stappen kunnen alleen uitgevoerd als een node cluster coordinator is. Na de schijfuitbreiding op de laatste node kan je er voor kiezen de eerste node weer cluster coordinator te maken.